Gado Ama Iska Gad Bitcoin

Sida aan la cosono inta badan aad ayey u adagtahay adiga oo soomaaliya jooga in aad si fudud sida dunida oo kale aad u hesho bitcoin balse maanta waxad la tartami kartaa dunida mar hadiiba uu fududaaday helista bitcoin adiga oo soomaaliya jooga

halkan